AC Östergötland

Välkomna till AC Östergötland

Till oss kan du vända dig om du vill få kontakt eller träffa andra i samma situation före, under eller efter adoptionen. Oavsett i vilken fas du är så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Logga Ac Östergötland

AC Östergötland är en lokalavdelning inom Adoptionscentrum. Vi är en intresseförening och styrelsen arbetar helt ideellt.

Inom styrelsen och bland våra medlemmar finns mycket kunskap och erfarenheter. Vi har ett brett kontaktnät för dig som har frågor eller funderingar kring adoption.

Idag anordnar vi aktiviteter och träffar utefter våra medlemmars intresse.