Årsmöte 2018

Lördag, 10 Februari 2018, 14:00 - 18:00 Sweco, Hospitalsgatan 22 i Nyköping. Parkeringfinns vid Culturum eller lite västerut på Repslagaregatan.

Välkomna till årsmöte lördagen den 10 februari i Sweco:s lokaler. Vi inleder med fika och mingel innan mötet startar. Efteråt kommer vi likt de två senaste två åren att bjuda på middag på en lokal restaurang.

Information om motioner, dagordning samt handlingar följer nedan.

Motioner 

Motioner till årsmötet ska enligt stadgan vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet, dvs senast den 27 januari. Motioner sänds till adoptionscentrum.sodermanland@gmail.com.

Förslag till dagordning

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av mötesfunktionärer

a) ordförande

 b) sekreterare

 c) justerare

§3. Godkännande av dagordning

§4. Årsmötets stadgeenliga utlysande

§5. Styrelsens och revisorernas berättelse för 2017

 d) verksamhetsberättelse

 e) ekonomisk redovisning

 f) revisionsberättelse

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§7. Val av styrelse

 g) ordförande

 h) ledamöter

 i) suppleanter

§8. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

§9. Val av ledamöter i valberedning

§10. Motioner till årsmötet

§11. Övriga frågor

§12. Årsmötets avslutande

Handlingar 

Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga hos ordförande Lena Lagerkvist.

Anmälan

Anmälan görs antingen här på hemsidan eller per mail till adoptionscentrum.sodermanland@gmail.com senast den 9 februari. Ange följande info: namn, mail och telefonnr, antal vuxna och barn samt ev. kostinformation.

Varmt välkomna!

Arrangör :  Adoptionscentrum Södermanland
Kostnad :  Kostnadsfri
Sista anmälningsdag: 2018-02-09
Antal anmälda: 9