Årsmöte Adoptionscentrum Stockholm Norr

Onsdag, 21 Februari 2018, 18:00 - 21:00 Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12

Välkommen till avdelningens årsmöte. Vi startar kl 17:00 med mingel och en föreläsning kl 18:00 tillsammans med Stockholm Söder. Därefter går vi till respektive avdelnings årsmöte.

Du som är medlem är våra viktiga ögon och öron i omvärlden. Kanske har du förbättringsförslag och synpunkter på vad Adoptionscentrum bör sätta resurser på och kanske kan du själv tänka dig att hjälpa till? Om vi tillsammans organiserar oss mot rasism och utanförskap, tar plats i skolvärlden, för att vårdpersonal ska få mer förståelse för adopterade, arbetar för att de barn som tvingas bo kvar på barnhem får det någorlunda bra kommer vi långt. Tillsammans är vi starka. Vägen dit kan vara genom föreläsningar, nätverkande aktiviteter och utbildningar. Hoppas att vi se på årsmötet!

Vad händer på Årsmötet?

På årsmötet presenterar vi det ekonomiska resultatet och verksamhetsberättelsen från det gångna året. Det finns chans att komma med synpunkter vid genomgången. Sen kommer vi gemensamt att välja styrelse och Ordförande för vår lokalavdelning.

Kan jag lämna förslag till Årsmötet att besluta om?

Det går jättebra att skriva en motion med förslag som du vill att vi ska ta upp för beslut.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet via e-post: 

stockholmnorr@adoptionscentrum.se

Får jag rösta genom en fullmakt eller ombud?

Man kan i dagsläget inte rösta för någon annan eller vara ombud utan måste komma personligen.

Om jag kandiderar till styrelsen – vad krävs av mig då?

Vi försöker hålla styrelsemöten en gång i månaden och ibland kan mötena vara per telefon.

Måste jag föranmäla att jag kommer?

Det går bra att komma på mötet oavsett om du är föranmäld eller ej. Däremot skulle det hjälpa oss att planera fikat om du föranmäler dig. 

 

Arrangör :  Adoptionscentrum Stockholm Norr
Kostnad :  0
Sista anmälningsdag: 2018-02-20
Antal anmälda: 3
Typ av aktivitet:Avdelningsmöte
Avdelning:Stockholm Norr