Hej och välkommen!

Viktig information

Under vårt årsmötet som hölls den 21 februari 2019 så togs det ett positivt beslut om en sammanslagning mellan AC Stockholm Norr och AC Stockholm Söder. 

Ett officiellt beslut om det blir en sammanslagning kommer att tas av förbundsstyrelsen. Detta kommer ske under våren/sommaren. Fram tills dess så kommer avdelningen AC Stockholm Norr att ligga vilande och inte anordna några aktiviteter. Vi hänvisar till AC Stockholm Söders hemsida om du vill delta i sådana.   

Under tiden fram till ett officiellt beslut så kommer det finnas en vilande styrelse i AC Stockholm Norr.

 

Har du några frågor så kan du mejla oss på stockholmnorr@adoptionscentrum.se

/Den vilande styrelsen

 

Bidrag för lägerverksamhet

För ungdomar som medverkar vid sommarens äventyrsläger för adopterade kommer vi att behandla ansökan om bidrag. Lägret arrangeras av Peter Högman och du har mer information om lägret och anmälan här. Vi beviljar max 2000 kr i bidrag och summan betalas ut efter genomfört läger. Fyll i den här blanketten och skicka in den tillsammans med kvitto på betalningen. Detta gäller för medlemmar i både Stockholm Söder och Norr.