Årsmöte för AC Stockholm Söder

Onsdag, 21 Februari 2018, 18:00 - 21:00 Vörtpannan i Studiefrämjandets lokaler på Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N.

Årsmöte med föreläsning och buffé onsdag 21 februari 2018.

Välkommen till avdelningens årsmöte. Vi startar kl 18.00 med en föreläsning och buffé tillsammans med Stockholm Norr.

Årsmötet startar sedan kl 19.00, årsmöteshandlingar finns tillgängligt från kl 18.00 i föreläsningslokalen.

Birgitta Lönnemar från Adoptionscentrums kansli berättar om den aktuella adoptionssituationen (rent allmänt) med möjlighet att ställa frågor. Därefter är det gemensamm buffé med Stockholm Norr i lokalen.

Platsen är Studiefrämjandets lokal Vörtpannan i Brygghuset på Norrtullsgatan 12 N.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet, dvs den 7 februari 2018. Motionerna sänds via e-post till: info@acstockholm.se eller kontakta vår ordförande Jonas Andersson på telefon 070-677 68 69 om du vill skicka på annat sätt.

Förslag på nya styrelsemedlemmar kan lämnas till valberedningen, valberedning@acstockholm.se

Eftersom vi har både föreläsning och stor buffé att bjuda på behöver vi din anmälan. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och anmäl er enkelt här på hemsidan.

Hjärtligt välkommen!

Arrangör :  Stockholm Söder och Stockholm Norr
Kostnad :  Ingen kostnad för föreläsning och buffé
Sista anmälningsdag: 2018-02-18
Antal anmälda: 5
Typ av aktivitet:Avdelningsmöte
Avdelning:Stockholm Söder