Medlemsförmåner

Som en av ca. 5000 medlemsfamiljer får du förutom härlig gemenskap även en rad förmåner. Välkommen att gå med!


Medlemskap i en lokalförening

Adoptionscentrum är uppdelat i 23 aktiva och spännande lokalföreningar som anordnar mängder av aktiviterer.


Medlemstidning

4 gånger om året ger vi ut vår tidning Att adoptera. I den kan du läsa intressanta artiklar och gripande skildringar som berör adoption och vår medlemsverksamhet.


Barnförsäkring

I adoptionsavgiften ingår en barnförsäkring under två år - som medlem kan du förlänga den med ett fördelaktigt pris.


Min sida

När du loggar in som medlem får du tillgång till vår medlemsportal Min sida.

Här finns:

  • Medlemstidningen digitalt.
  • Kölistor och Barn söker familj.
  • Detaljerad information och instruktioner rörande ditt adoptionsärende.
  • Nyheter om ditt land.
  • Råd och stöd
  • Information om röttersökning och återresor.
  • Förbundsstyrelsen informerar
  • FS Svarar