Uppföljningsrapporter

Rapporterna till barnets födelseland är en viktig del av en adoption och pågår från sex månader till närmare 18 år, beroende på land och barnets ålder.

Rapporter till olika länder.