Anmäl dig här

1. Klicka på länken ovan (rubriken) eller använd QR-koden nedan för att komma till anmälningsformuläret.
2. Inom några dagar får du mer information om hur betalningen går till.

     Anmälan

Medlemsavgifter

  • Avgift per hushåll 40 kronor per månad (autogiro) 
  • Ungdom (under 26 år) 100 kronor per kalenderår (faktura)
  • Studerande över 25 år 100 kronor per kalenderår (faktura)

Adoptionssökande

För att vara adoptionssökande behöver du både registrera autogiro hos din bank för medlemskap i Adoptionscentrum och betala ärendeavgiften. När du gjort båda stegen får du ett ärendenummer som fungerar som ett könummer och gäller för de länder dit är kötid i Sverige för att påbörja en adoptionsansökan. Kötiden utgår från den dag du registrerat autogirot hos din bank och betalat ärendeavgiften. Ärendeavgiften gäller per kalenderår och förnyas i januari.

Ärendeavgiften för adoptionssökande (makar/sambos/ensamstående) är 2 800 kronor per kalenderår (faktura). 

Varje anmälan behandlas i tur och ordning baserat på när betalningen registrerats hos oss.

Om du anmäler dig innan årets slut, betalar du ingen ny ärendeavgift för nästa år, 2023. Det är först 2024 som det är dags att betala ärendeavgift igen. Detta erbjudande gäller endast ärendeavgiften för 2023 (2.800 SEK). Medlemsavgiften, 40 SEK/månad, betalas som vanligt varje månad under nästa år.