Adoptionscentrums lokalavdelningar

Förbundet Adoptionscentrum består av geografiskt indelade lokalavdelningar samt en större övergripande avdelning som heter AC Medlem. Som medlem i Adoptionscentrum tillhör du en lokalavdelning eller AC Medlem.  

Avdelningarna erbjuder olika kurser och aktiviteter, samt arbetar på olika sätt för att tillgodose adoptivfamiljers intressen och behov inom verksamhetsområdet.

Alla som är verksamma i avdelningsverksamheten gör det ideellt, många är adoptivföräldrar, några är själva adopterade.

Har du frågor om medlemskap? Maila medlem@adoptionscentrum.se