Styrdokument

Adoptionscentrums stadgar

Det är förbundsmötet, som hålls vartannat år, som fastställer förbundets stadgar. Stadgarna ändras vid senaste förbundsmötet.


Integritetspolicy

Vi har anpassat hanteringen av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). I vår integritetspolicy ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas.