Datum:  2018-02-05

Uttalande - Adoptionernas dag 2017: Utveckla stödet till adopterade och deras familjer

Adoption innebär inte enbart att ett barn får en ny familj – det är en livslång process. I den processen kan adopterade och deras familjer ibland behöva råd, stöd och hjälp. Det är viktigt att möta detta!

I socialtjänstlagen framgår tydligt att kommunen har ett särskilt ansvar för barn som adopteras. I praktiken fungerar detta väldigt olika i olika kommuner. I Stockholm stad finns dock en öppen förskola, ett resurscentrum och Duvnäs föräldrastöd, som på ett mycket bra sätt kan möta behoven.

I Stockholms län finns Ericastiftelsen, som har den spetskompetens som ofta saknas inom BUP angående barn och ungdomar som har haft en svår start i livet, bland annat adopterade. Regeringen har dessutom i sin vårändringsbudget för 2017 satsat ytterligare 100 miljoner kronor för barns och ungdomars psykiska hälsa. 

Både verksamheten i Stockholms stad och Stockholms län är dock hotade av kraftiga neddragningar.

- Detta är mycket oroande, dels för att det drabbar enskilda personer och familjer hårt, dels för att detta står i motsats till vad regeringen kommunicerat - att man vill stärka arbetet för barns och ungdomars psykiska hälsa. Adoptionscentrum ser istället att den verksamhet som finns och fungerar mycket väl utvecklas, inte avvecklas, säger Margret Josefsson, förbundsordförande.

Adoptionscentrum har tagit initiativet till en namninsamling som startar idag, på Adoptionernas dag 2017. Förhoppningen är att kunna tydliggöra ansvaret för adopterade och deras familjer.

Adoptionscentrum vill:

·         Behålla och utveckla den verksamhet som finns idag, bland annat vid Ericastiftelsen och i Stockholms Stad (Resurscentrum, Spira och Duvnäs föräldrastöd).

·         Att det skapas ett nationellt resurscentrum för att ta vara på den kunskap och kompetens som finns, så att det används för att ge adopterade och deras familjer det stöd som behövs.

·         Tillsätta en statlig utredning för att på bästa sätt kunna skapa en verksamhet och struktur för adopterade som vill veta mer om sitt ursprung och söka sina rötter. Förutom det organisatoriska ska inte ekonomi vara ett hinder för enskilda adopterade att få så mycket kunskap som möjligt om sitt ursprung.