Datum:  2018-02-05

Uttalande - Adoptionscentrums första adoptionsförmedling till ett samkönat par

Adoptionscentrum har förmedlat den första internationella adoptionen till ett svenskt samkönat par.

År 2003 ändrades partnerskapslagen i Sverige och förbudet mot adoption till samkönade par togs bort, vilket gjorde det möjligt att ansöka om medgivande att få ta emot ett adoptivbarn.

Ett medgivande från kommunen där man är skriven är en förutsättning för att kunna genomföra en nationell eller internationell adoption.

Varje land bestämmer dock vilka krav som ställs på dem som vill adoptera och tidigare har inget av Adoptionscentrums samarbetsländer tagit emot ansökan om adoption från samkönade par. Nyligen fattade dock Colombia beslutet att inte definiera par utifrån kön och adoption för samkönade par blev därmed möjligt.

Adoptionscentrum är en ideell medlemsorganisation i Sverige som förmedlat internationella adoptioner sedan 1969. Adoptionscentrums arbete utgår ifrån att alla barn har rätt till en familj och där barnets bästa ska vara i fokus.