Datum:  2016-09-05

Uttalande - Stöd till Föräldralösa Barn

Adoptionscentrums Förbundsmöte 9-10 maj 2015 hölls i Rågsved, Stockholm. Under dagarna har mötet bland annat avhandlat Adoptionscentrums biståndsverksamhet, adopterades rätt till sina rötter, stöd till familjer under och efter sin adoption.

Under helgen kom den goda nyheten att programledaren Anna Braun, som själv är adopterad, stödjer Adoptionscentrums biståndsverksamhet genom att donera 60 000 kr, som hon vann i TV-programmet ”Smartare än en femteklassare”, till ”Föräldralösa barn

I över 45 år har Adoptionscentrum arbetat med adoptionsförmedling och drygt 25 000 barn från mer än 50 länder har fått nya föräldrar i Sverige.
Lika länge har det inom organisationen funnits ett stort engagemang för att på olika sätt arbeta för att förbättra tillvaron för alla de barn som växer upp på institution eller riskerar att hamna där.

Utgångspunkten har varit en djupt mänsklig vilja att förbättra situationen för barn.

Världen över fråntas barn möjligheten att växa upp med sina föräldrar av en rad orsaker, exempelvis fattigdom, sjukdom, missbruk, stigma mot ensamstående föräldrar samt brister i sociala skyddsnät.

Vårt arbete har gett oss ingående kunskap om orsakerna till varför barn överges och omhändertas, om tillvaron på barnhem och konsekvenserna av att barn växer upp på institution. Kunskaperna har lett till att Adoptionscentrum succesivt har förstärkt sin centrala roll i biståndet för att tillvarata just dessa barns intressen och verka för en långsiktig förändring.

Antaget vid Förbundsmötet i Stockholm 9-10 maj 2015