Datum:  2016-09-05

Uttalande - För alla människors lika värde - bevara Sverige mänskligt!

Adoptionscentrums avdelningar, samlade till förbundskonferens i Solna, antog den 25 september 2010 detta uttalande.

Adoptionscentrum, som är en folkrörelse med adoptivfamiljer och adopterade som medlemmar, känner oro över att rasismen genom valresultatet fått fotfäste inte bara i många kommuner och landsting utan också i riksdagen.

Adoption som idé bygger på att kärlek är tjockare än blod, och att alla barn har rätt till en familj, oavsett hudfärg och ursprung. Sedan 1960-talet har över 50.000 utlandsadopterade kommit till Sverige och fått en självklar plats i det svenska samhället. Av dessa har mer än 22.000 kommit hit genom Adoptionscentrums förmedling. De adopterade har i många fall blivit synliga bevis på den öppenhet och acceptans som varit en självklar del av den svenska adoptionspolitiken ända sedan första början.

Vi behöver bevara och utveckla ett Sverige där alla människor är lika värda och där alla barn i Sverige, var de än är födda, kan växa upp i trygghet. Därför är det självklart för oss att uttala oss skarpt mot alla försök att förstöra denna svenska tradition – att de som behöver skydd ska få en fristad och att de som kommit till Sverige ska ges rimliga förutsättningar att skapa ett nytt liv här.

En grupp som är särskilt viktig att stödja, är de ensamkommande flyktingbarnen. Det är glädjande att så många svenska familjer öppnar sina hem för att ta emot dessa barn, som kommit till oss från svåra förhållanden. Det stora gensvaret för att ta emot dessa barn visar att den överväldigande majoriteten av det svenska folket inte alls är rasister. De som nu jublar över att de valts in i olika folkvalda församlingar är i själva verket en liten och extrem minoritet. Detta är viktigt att komma ihåg! Alla goda demokratiska krafter måste stå emot den rasistiska propagandan och inte vika för angreppen på den svenska modellen, som av tradition innebär öppenhet, tolerans och alla människors lika värde.

Barn har rätt till familj. Denna rättighet slås fast i FN:s barnkonvention. Vi säger därför bestämt nej till barnhemsbyggen i främmande länder som alibi för att skicka tillbaks minderåriga ensamkommande flyktingar. Barnhem är inget hem för barn! Inte i Sverige, och inte i utlandet.

Nej till rasismen, ja till alla människors lika värde - bevara Sverige mänskligt!

Vi uppmanar nu alla goda krafter att ta tydlig ställning mot rasismen. Organisationer som vill samarbeta med oss i dessa frågor, får gärna ta kontakt!

Uttalandet antaget vid Adoptionscentrums förbundskonferens den 26 september 2010 i Solna.

Jan Göransson, förbundsordförande

samt de på konferensen representerade lokalavdelningarna

Adoptionscentrum Göteborg - Linda Fransson

Adoptionscentrum Skåne - Hanna Cotton

Adoptionscentrum Kalmar - Jimmy Grön

Adoptionscentrum Västmanland - Anna-Karin Fornberg

Adoptionscentrum Gävleborg - Ingela Rahm

Adoptionscentrum Mellannorrland - Anette Byström

Adoptionscentrum Dalarna - Birgitta Floresjö

Adoptionscentrum Västerbotten - Camilla Saksa

Adoptionscentrum Norrbotten - Pia Nyberg

Adoptionscentrum Gotland - Lotta Bogaeus

Adoptionscentrum Stockholm Söder - Jonas Andersson

Adoptionscentrum Södermanland - Lena Lagerkvist

Adoptionscentrum Värmland - Zandra Klavhed

Adoptionscentrum Östergötland - Magnus Wiklund

Adoptionscentrum Nordväst - Anna Cederlund

Adoptionscentrum Örebro - Kjell Gabrielsson

Adoptionscentrum Jämtland-Härjedalen - Kerstin Dahlberg Jonsson

Adoptionscentrum Skaraborg - Ewa Mohlén

Adoptionscentrum Halland - Inger Brosved

Adoptionscentrum Stockholm Norr - Katharina Urkko

Adoptionscentrum Sjuhärad - Bitte Thorin Godlund