Datum:  2016-09-05

Uttalande - Öka stödet till barn med hiv

Adoptionscentrums Förbundsmöte i Borlänge, antog den 15 maj 2011 detta uttalande.

Miljontals barn förlorar sina föräldrar i aids. Ofta hamnar dessa barn på institutioner och har små möjligheter till ett bra liv. I södra Afrika har medellivslängden minskat med 20 år på grund av hiv. Enbart i Sydafrika skulle det behövas ytterligare 125 000 socialarbetare för att stötta dessa barn.

Adoptionscentrum arbetar inom sin biståndsverksamhet med flera projekt till förmån för barn med olika typer av hiv-problematik. I Sydafrika ges barn möjlighet att stanna kvar i sin hemmiljö med vuxenstöd. I Vietnam bedrivs ett projekt med hiv-prevention genom utbildning av flickor och unga kvinnor. I Indien samarbetar vi med en inhemsk organisation för arbetet med hiv-drabbade barn. 

Nyligen anordnade Adoptionscentrum tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset en konferens med tema barn och hiv-smitta. Deltagarna kom från femton länder i fyra världsdelar och diskuterade det aktuella läget inom hivprevention och behandling, med deltagande av ledande svenska experter.

Sveriges regering har särskilt uppmärksammat hiv/aids-problematiken i det internationella utvecklingsarbetet. Det är bra. Men inte tillräckligt! Adoptionscentrum menar att det är av största betydelse att dessa drabbade barn ges möjlighet att växa upp i familjer och inte fastnar på institutioner. 

Med detta uttalande vill Adoptionscentrum uppmana regeringen, Sida och andra biståndsorganisationer att öka stödet till hiv-drabbade barn!