Råd och Stöd

Här samlar vi information, tips och råd till dig som har adopterat. Vi vet att frågorna kan tidvis vara många - allt från den första tiden med uppföljningsrapporter, funderingar kring anknytning och skolstart, till tonåren och vägen in i vuxenlivet då barnet behöver stöttning i sina funderingar om ursprung och identitet. Har du tips får du gärna höra av dig på info@adoptionscentrum.se

Det är i första hand socialtjänsten som har ett ansvar för att adoptivfamiljer får det stöd och den hjälp de är i behov av efter att adoptionen är klar. Andra som kan erbjuda stöd är, kurator eller psykolog inom barnhälsovården eller barn- och ungdomspsykiatrin.  Förskolan, skolan och ungdomsmottagningen kan också erbjuda rådgivning och stöd. Här kan ni hitta en lista på andra externa aktörer som vi fått tips om.

Adoptionscentrum har professionella kontaktpersoner du som medlem kan vända dig till med adoptionsrelaterade frågor som samtidigt kräver kunskaper om svenska vårdkedjan och kontaktpersoner, som själva är adopterade och som finns till för dig som är adopterad och har funderingar och frågor.