Råd och Stöd

Här samlar vi information, tips och råd till dig som är adopterad eller har adopterat.

Vi vet att frågorna kan tidvis vara många - allt från den första tiden med uppföljningsrapporter, funderingar kring anknytning och skolstart, till tonåren och vägen in i vuxenlivet då barnet behöver stöttning i sina funderingar om ursprung och identitet. Har du tips får du gärna höra av dig på info@adoptionscentrum.se

Det är i första hand socialtjänsten som har ett ansvar för att adoptivfamiljer får det stöd och den hjälp de är i behov av efter att adoptionen är klar. Andra som kan erbjuda stöd är, kurator eller psykolog inom barnhälsovården eller barn- och ungdomspsykiatrin. Förskolan, skolan och ungdomsmottagningen kan också erbjuda rådgivning och stöd. Här kan ni hitta en lista på andra externa aktörer som vi fått tips om.

Adoptionscentrum har professionella kontaktpersoner du som medlem kan vända dig till med adoptionsrelaterade frågor som samtidigt kräver kunskaper om svenska vårdkedjan och kontaktpersoner, som själva är adopterade och som finns till för dig som är adopterad och har funderingar och frågor.

 

NYHET - Stödlinje för adopterade och deras anhöriga

Från och med 23/2 2021 inrättar vi på Adoptionscentrum en stödlinje för adopterade och närstående till adopterade som känner oro eller vill ställa frågor som väckts på grund av att internationella adoptioner uppmärksammats i media under de senaste dagarna. De uppgifter som framkommit är oerhört tragiska och vi känner med dem som drabbats.

Vi har  tagit emot många telefonsamtal och mejl från oroliga adopterade och adoptivföräldrar. Frågor som kommit upp är, bland annat, hur man ska prata med sitt barn/sin tonåring, tips på vem man kan hänvisa till om tonåringen vill prata med någon annan än sina föräldrar, man vill veta om rättsäkerheten när det gäller dagens adoptioner eller prata om sin egen adoption. 

Vill du prata om din egen adoption eller är anhörig till någon som är adopterad är du välkommen att kontakta oss på stödlinjen:

telefon: 08-587 499 01

mejl: stodlinjen@adoptionscentrum.se

Telefonen är bemannad alla vardagar mellan 10.00-12.00.

Kontaktinformationen finns även här.